IMPACT
SEMINAR #1
2017

„WIZERUNEK: Silne marki w erze cyfrowej”

SAVE THE DATE

19 kwietnia 2017
Digital Knowledge Village
Warszawa, Puławska 457

Wykłady

  • Kultura źródłem innowacji marki – Paulina Goch-Kenawy / semiosfera.pl
  • Brand equity w działaniach mediowych – Łukasz Wyglądała / Grupa Onet-RAS Polska
  • Nowy Świat i Stare Marki – Wojtek Mierowski / BNA

Warsztaty

# Social media a zarządzanie kryzysami # Viewability # CSR # Sukces kampanii wizerunkowej w mobile # Naruszenie wizerunku marki w sieci

Chcesz otrzymać zaproszenie na Seminarium? Wypełnij krótki formularz

Otrzymasz dodatkowo elektroniczną wersję Impact Papers 2016 – raportu z pierwszej edycji Impact Academy, który stanowi znakomitą dawkę wiedzy dla każdego marketera w 2017 r.
Kontakt: dorota.wojtczak@mediaimpact.pl

Media Impact, Adres: ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, tel. (+48) 22 232 24 63